Sheba Medical Center Tel Hashomer

מרכז חדשנות ייחודי תל השומר, הפרויקט כלל שני מבנים אשר כללו הריסות וחיזוקים ועבודות גמר התוצאות מרהיבות וייחודיות.

הבא
| הקודם

גודל:

1000 מ"ר

מרכז חדשנות תל השומר

מיקום:

Sheba Medical Center Tel Hashomer

שם המזמין:

ליואי דבוריינסקי אדריכלים

אדריכלים: